logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rejestr osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na czas oznaczony na 2024 rok - dostępne tutaj.

Rejestr osób oczekujących na umowy najmu socjalnego lokalu na czas oznaczony na 2024 rok - dostępny tutaj.

Rejestr osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony na 2024 rok

- dostępny tutaj.

Referat Gospodarki Przestrzennej

ilość odwiedzin: - 361