logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rozświetlamy Polskę

Rozstrzygnięto IX edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Jeden wniosek mógł opiewać na maksymalnie 4 mln zł. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Wnioski o dofinansowanie nie mogły obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące. Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc. Gmina Ksawerów w ramach ww. programu na zadanie pod nazwą "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ksawerów" otrzyma kwotę 1 159 760,00 zł.

ilość odwiedzin: - 313