logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rolniku! Dźwigaj z głową – mierz siły na zamiary!

KRUS apeluje: Rolniku! Dźwigaj z głową – mierz siły na zamiary!

„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego, prowadzonych w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny choróbi urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które są nie tylko źródłem dolegliwości, ale zwiększają też ryzykowypadku przy pracy rolniczej.

Nie lekceważ bólu!

Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy (albo komisji lekarskiej Kasy). Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosków o skierowanie na rehabilitację.

Więcej informacji na temat zasad kierowania na turnusy rehabilitacyjne można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 665 07 29(OR KRUS w Łodzi) lub na stonie www.krus.gov.pl.

ilość odwiedzin: - 555