logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów

Na szarym tle treść informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Nad treścią bialo-czerwona flaga, obok herb polski. Na dole logotyp POLSKI ŁAD

Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej i Kosmowskiej. Na ul. Tymiankowej wykonano roboty związane z frezowaniem części nawierzchni asfaltowej i trwają prace związane budową sieci kanalizacji sanitarnej. Największe zaawansowanie robót występuje na ul. Kosmowskiej i Spokojnej.

Referat Infrastruktury.

Droga gruntowa. Z lewej strony dom. Z prawej strony drzewo i ogrodzenie Błoto po pracach drogowych. Z prawej strony widoczne budynki Z lewej strony utwardzone pobocze. Z prawej strony gruntowa jezdnia na której stoją ciężkie samochody

ilość odwiedzin: - 603