logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rozbudowa sieci wod-kan - ul. majora Hubala

Na szarym tle treść informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Nad treścią bialo-czerwona flaga, obok herb polski. Na dole logotyp POLSKI ŁAD

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca JONTEX kontynuuje roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Hubala.

Referat Infrastruktury

Zdjęcie przedstawia oczyszczony rów przydrożny. Rów jest wysypany piachem. Na poboczu jezdni widoczne prace remontowe. Przygotowana do wkopania studzienka kanalizacyjna. Prace przy ul. Hubala

ilość odwiedzin: - 176