logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rusza rekrutacja do przedszkoli – REKOMENDUJE SIĘ SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ MAILOWĄ!

“RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – REKOMENDUJE SIĘ  SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGA MAILOWĄ!

W naszej gminie rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat będą mogli składać wnioski rekrutacyjne do wybranej gminnej placówki realizującej wychowanie przedszkolne od dnia 18 do dnia 23 marca 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zbliżającym się terminem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, w celu maksymalnego zminimalizowania ryzyka zachorowania, zaleca się składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami drogą elektroniczną, za pomocą poczty email lub przez e-puap danej placówki oświatowej.

Wnioski w oryginale będą mogły być dostarczone przez rodziców po zakończeniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w naszych placówkach oświatowych:

1) Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie:

– e-mail: sekretariat@spksawerow.pl

-  http://spksawerow.pl/kontakt/

2) Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckioego w Woli Zaradzyńskiej:

- e-mail: rekrutacja@spwzaradzynska.pl

- https://www.spwzaradzynska.pl/szkola/kontakt/

3) Gminnym Przedszkolu w Widzewie:

- e-mail: przedszkole0@op.pl

- https://przedszkoleksawerow.pl/nasze-przedzkole/kontakt/

lub Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów.

 

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 8 kwietnia 2020 r.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.

ilość odwiedzin: - 1235