logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rusza rekrutacja do klas I

W najbliższy poniedziałek 20.02.2023 r. rusza rekrutacja dzieci z rocznika 2016 do klas pierwszych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu dokumentów przyjmowane będą do placówek z urzędu. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą przyjmowane w przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc w oddziałach, przy czym pierwszeństwo mają dzieci spoza obwodu danej szkoły ale zamieszkałe na terenie gminy Ksawerów.  Większe szanse na przyjęcie do placówki nieobwodowej mają także dzieci posiadające rodzeństwo w placówce i uczęszczające do obecnego oddziału przedszkolnego przy szkole. Wnioski rekrutacyjne wraz z odpowiednimi oświadczeniami można pobrać ze stron szkół podstawowych. Termin składania wniosków to 03.03.2023 r. Szczegóły w placówkach oraz na ich stronach internetowych:

- Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, tel.: 42 213 73 46, strona internetowa

- Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie -Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie, tel: 42 215 81 68, strona internetowa

ilość odwiedzin: - 432