logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rusza rekrutacja do klasy I

Od 21 lutego do dnia 7 marca 2022 r. rodzice dzieci 7 letnich mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej lub Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.

Przypominamy, że rodzice wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów, którzy wybiorą placówkę spoza naszej  gminy dla swojej pociechy są ustawowo zobowiązani do poinformowania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o sposobie i miejscu realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 29 marca 2021 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w naszych placówkach oświatowych:

1) Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie:

– e-mail: sekretariat@spksawerow.pl

-  strona internetowa szkoły

2) Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckioego w Woli Zaradzyńskiej:

- e-mail: szkola@spzaradzynska.pl

strona internetowa szkoły

lub Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 820