logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Złożono wnioski na "Polski Ład"

W dniu 18 lutego 2022 r. Gmina Ksawerów wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga i edycja trzecia (PGR).

W ramach edycji drugiej, gmina mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Gmina Ksawerów wystąpiła z wnioskami dla następujących inwestycji:

  1. Przebudowa dróg na terenie gminy Ksawerów. Zadanie dotyczy ulic: Targowa, Bednarska, Handlowa, Cicha, Klonowa, Prześwit, Zachodnia, Widzewska, Orzechowa i Różana. Planowana całkowita wartość zadania to kwota ponad 9 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie 5 mln zł.
  2. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów. Planowana całkowita wartość zadania to kwota ok. 9 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie ponad 8 mln zł.
  3. Budowa ogólnodostępnego basenu z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowana całkowita wartość zadania to kwota ok. 30 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie ponad 25  mln zł.

W ramach edycji trzeciej (PGR), gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. Gmina Ksawerów wystąpiła z wnioskami dla następujących inwestycji:

  1. Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie. Planowana całkowita wartość zadania to kwota ok. 2 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie w wysokości 98% wartości zadania, co daje kwotę prawie 2 mln zł.
  2. Budowa Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie. Planowana całkowita wartość zadania to kwota ok. 8 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie 5 mln zł.

Wysokość dofinansowania w 2 i 3 edycji naboru wniosków, uzależniona jest od obszaru, w którym mieści się dana inwestycja. Obszary i wysokość dofinansowania określają dokumenty i regulaminy Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga i edycja trzecia (PGR).

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

ilość odwiedzin: - 983