logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Sesja w reżimie sanitarnym

W dniu 21 października 2020 r. o godz. 12:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Ksawerów. Radni m.in. zaktualizowali tegoroczny budżet i przegłosowali uchwały związane z finansami gminy, w tym zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020-2027. Rozpatrzyli także uchwały związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów oraz z zagospodarowaniem przestrzennym dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów. Obrady zgodnie z obecnymi wytycznymi odbyły się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy sesji zachowali odpowiedni dystans, zaopatrzeni byli w maseczki oraz płyn dezynfekujący.

Przypominamy, że wszystkie sesje można oglądać on-line na bieżąco lub wrócić do nich korzystając z archiwum na stronie BIP https://www.ksawerow.4bip.pl/index.php?idg=4&id=350&x=4

Pani Sekretarz i Radni na posiedzeniu Radni w pracy Radni w pracy Radni w pracy

ilość odwiedzin: - 1245