logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Śmieci - rosnący problem

W lipcu br. z terenów naszej gminy zebrano od mieszkańców ponad 329 ton odpadów, w tym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Handlowej: ponad 40 ton.

Za odbiór śmieci z budżetu gminy (czyli naszych podatków) zapłacimy za lipiec 2020 -  319.535,80 zł (za lipiec 2019 r. była to kwota 140.363 zł). Ilość odpadów w lipcu 2019 r. to 271 ton, a w lipcu 2020 r.  – już 329 ton.  Jeżeli podzielimy kwotę 319.535,80 zł przez liczbę zgłoszonych do opłaty mieszkańców (7155), to przy obecnie obowiązującym systemie opłat (ryczałt od osoby zgłoszonej) i przy takiej ilości śmieci, grozi nam opłata w wysokości 44-45 zł miesięcznie od osoby.

W lipcu br. – w porównaniu z lipcem 2019, odnotowaliśmy wzrost ilości odpadów o 23%, w czym największy udział mają bioodpady (wzrost o 100 %). Za odpady odebrane w lipcu 2020 r. zapłaciliśmy jako Gmina kwotę wyższą o 127 % w stosunku do lipca roku ubiegłego (skok z kwoty 140.363 zł do kwoty 319.535 zł).

śmieci_tabela.jpg

Dalsze kroki należą do radnych Rady Gminy Ksawerów. Mimo, iż zmniejsza się liczba osób zgłaszanych do opłaty śmieciowej, to znacząco zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów. W tej sytuacji -  czy nie jest to właściwy moment do zmiany sytemu określania i poboru opłat za wytwarzane śmieci, np. poprzez przeliczanie opłaty śmieciowej wg ilości zużytej wody (w m3) – co pozwoli zebrać opłaty również od osób ukrywających swój znaczący udział w wytwarzaniu odpadów.

ilość odwiedzin: - 1274