logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Witaj szkoło!

Wczoraj po prawie półrocznej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie znowu zasiedli w szkolnych ławkach. Z powodu pandemii dyrektorzy obu placówek nie zorganizowali tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w poszczególnych klasach, gdzie zostali zaznajomieni z planem lekcji i nowymi zasadami panującymi w szkołach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej już dziś rozpoczęli naukę w nowych realiach szkolnych. W tym roku szkolnym do placówki będzie uczęszczać 280 dzieci.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ksawerowie skorzystał z możliwości uruchomienia w dniach 2-4.09.2020 r. tzw. dni dyrektorskich, czyli dni wolnych od zajęć dydaktycznych podczas których uczniowie będą mogli skorzystać z opieki świetlicowej. Od 7 września naukę w szkole rozpocznie 525 dzieci. 

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie mogą cieszyć się nowymi, nowoczesnymi boiskami sportowymi, a przedszkolaki uczęszczający do placówki nowymi, wyremontowanymi, dostosowanymi do ich potrzeb pomieszczeniami wydzielonymi z części szkolnej.

 

ilość odwiedzin: - 1875