logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spółdzielcza będzie rozbudowana

Gmina Ksawerów ogłosiła przetarg na realizacje zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ksawerowie". Zakres rozbudowy ul. Spółdzielczej będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienia, utwardzenie pobocza z płyt żelbetowych typu JOMB oraz budowę chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych.

Termin na składanie ofert upływa 26 listopada 2021 r. o godzinie 09:00.
Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kompletna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowego zadania jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Gmina Ksawerów zarówno na rozbudowę ul. Spółdzielczej jak i na remont ul. Zielonej, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

ilość odwiedzin: - 645