logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD "BUD-UJ RAZEM" -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 Program szkolenia:

  1.  Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020;
  2. Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

spotkanie informacyjno konsultacyjne , Łęki Szlacheckie.jpg

 

ilość odwiedzin: - 1262