logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spotkanie „RODO - wprowadzenie w problematykę”

Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zorganizowało 16 kwietnia br. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego z Panem Jakubem Płodzichem (Ministerstwo Cyfryzacji).

Tematyka spotkania RODO – wprowadzenie w problematykę - cieszyła się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyło 88 przedstawicieli JST. 25 maja br. wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy w krajach członkowskich są poważne. General Data Protection Regulation (unijny skrótowiec to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec) było opracowywane i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Od maja tego roku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich 28 państw członkowskich mają być ujednolicone. Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. RODO będzie dotyczyć wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych.

Proces dostosowywania będzie długotrwały, dlatego przygotowania należy zacząć jak najszybciej, aby 25 maja 2018 r. funkcjonujący w organizacji system ochrony danych osobowych był zgody z wymaganiami przepisów RODO. Pomocne w zakresie przygotowań do RODO może okazać się zapoznanie z przepisami projektu „nowej” ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017r., opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt reguluje m.in. zagadnienia dotyczące certyfikacji, trybu postępowania przed UODO oraz czynności kontrolnych prowadzonych przez UODO.