logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spotkanie Wójta z Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego

W miniony piątek na zaproszenie Pana Wójta Adama Topolskiego Gminę Ksawerów odwiedził Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Włodzimierz Stanek. Rozmowy podczas spotkania dotyczyły m.in. rozwoju naszej gminy. Wójt w terenie pokazał swojemu gościowi inwestycje współfinansowane z różnych środków zewnętrznych pozyskanych przez urząd, takie jak: rozbudowa dróg, budowa kompleksów sportowych, oświetleń i innych inwestycji potrzebnych dla mieszkańców. Gmina Ksawerów to również dobre miejsce dla lokalizacji dużych firmy, te już działające w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej mogą korzystać z infrastruktury, która została wykonana m.in. także z pozyskanych środków zewnętrznych, np. z asfaltowej nakładki na ulicy Towarowej.

Wójt rozmawia z p. Stankiem stojąc na boisku do koszykówki przy ulicy Rzepakowej w oddali widoczny zielony trawiasty teren Wójt z p. Stankiem pozują do zdjęcia przed tabliczką zawieszoną na płocie Gminnego Stadionu Sportowego Dyrektor Stanek oraz Wójt podczas rozmowy na boisku w Woli Zaradzyńskiej w oddali widać szkołę podstawową Panowie Topolski, Stanek oraz Otomański stoją na torowisku obok Domu Kultury Panowie Topolski, Stanek oraz Otomański stoją na ulicy za nimi z prawej strony widoczny czerwony samochód

ilość odwiedzin: - 794