logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wybory sołtysa i rady sołeckiej - Ksawerów Południe

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia  14 września 2021 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Ksawerów-Południe zwołuje się zebranie wiejskie wyborcze (III termin), które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33 w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz.17:30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa i  Rady Sołeckiej z pracy w kadencji.
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  2. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  3. Przeprowadzenie głosowania tajnego;
  4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej.
  1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
  3. Przeprowadzenie głosowania tajnego;
  4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 6. Zamknięcie zebrania.

UWAGA! Narodowy Spis Powszechny

Wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Narodowym Spisie Powszechnym zapraszamy do skorzystania z punktu obsługiwanego przez rachmistrza od godziny 17:00 (Szkoła Podstawowa w Ksawerowie).

ilość odwiedzin: - 853