logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spotkanie z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie zorganizował w dniu 22 listopada 2023 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie otwarte spotkanie z psychologiem dr. n. med. Pawłem Rasmusem na temat: "Zwykła sprzeczka, kłótnia czy już przemoc? Twoje relacje rodzinne. Szacunek do godnego życia seniora".
Podczas spotkania poruszane były takie tematy jak: samotność, szacunek, potrzeby osób starszych, miejsce i rola seniora w rodzinie i społeczeństwie, zmiany kulturowe wpływające na relacje międzypokoleniowe.
W spotkanie uczestniczyły 43 osoby, w tym zrzeszone w Klubie Seniora. Po spotkaniu Pan dr Paweł Rasmus udzielał indywidualnych porad i konsultacji zainteresowanym mieszkańcom.

GOPS

ilość odwiedzin: - 286