logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

„Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

 • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jakie wsparcie oferuje projekt?

 • ścieżka „Przekwalifikowanie”:
 • doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • 5 miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • catering,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe.

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 741 75 01

www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

SNNS_plakat_A3.jpg

ilość odwiedzin: - 1148