herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

Szkolenie z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie w dniu 29 października br. zorganizował dla służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, szkolenie z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej.

 

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z realizacją projektu pn. „Nie tylko bicie boli” w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społęcznej. Wzięli w nim udział: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, psycholodzy z Ksawerowa, Dłutowa, Miasta i Gminy Pabianice, Kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego w Pabianicach, przedstawiciele służby zdrowia, policjanci, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sędzia Anna Maria Wesołowska przedstawiła dużą rolę współpracy służb pomocowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom, m.in. takim jak grooming, czyli zjawisko uwodzenia dzieci on-line, stalking, czyli eurosieroctwo. Wskazywała na bardzo ważną rolę rodziny i społeczności w budowaniu społeczeństwa bezpiecznego, obywatelskiego, świadomego, odpowiedzialnego. W celu podniesienia świadomości społecznej sędzia Anna Maria Wesołowska wskazywała na ogromną i priorytetową rolę edukacji prawnej i profilaktyki. Zachęcała do organizowania lekcji wychowawczych z młodzieżą w sądach czy symulacji rozpraw sądowych, a także do wprowadzania w placówkach oświatowych edukacji prawnej i tworzenia tzw. „Kącików prawnych”.

ilość odwiedzin: - 197