logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Łódzkiego

Szanowni Mieszkańcy!

Obowiązek wymiany starych instalacji na paliwo stałe (węgiel, drewno) wprowadza Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjęta 1 maja 2018 r.. Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

Zapisy uchwały antysmogowej mieszkańców województwa łódzkiego zobowiązują do zakazu stosowania następujących paliw (zakaz palenia):

  • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20% (można palić tylko suchą biomasą – drewnem)
  • odpady wszelkiego rodzaju.

1 stycznia 2025 r. wchodzi również w życie zakaz używania w domach piecy pozaklasowych czyli tzw. „kopciuchów” których eksploatację rozpoczęto przez 1 maja 2018 r.

Dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2028 r.,

Dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2026 r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185)

Instalacje, które mogą być używane:

  • kotły z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)
  • kotły z certyfikatem 5 klasy, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
  • miejscowy ogrzewacz pomieszczeń (kominek) z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)

Link do uchwały.

ilość odwiedzin: - 815