logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga na przymrozki!

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1
Obszar: województwo łódzkie, powiat pabianicki
Ważność: od godz. 01:00 dnia 26.04.2023 do godz. 07:00 dnia 26.04.2023
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania godz. 22:27 dnia 25.04.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/pabianicki od 01:00/26.04 do
07:00/26.04.2023 temp. min do -1st., przy gruncie do -3st

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1
Obszar: województwo łódzkie, powiat pabianicki
Ważność od godz. 01:00 dnia 27.04.2023 do godz. 07:00 dnia 27.04.2023
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 26.04.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/pabianicki od 01:00/27.04 do 07:00/27.04.2023 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

ilość odwiedzin: - 317