logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

ul. Piotra Skargi w Woli Zaradzyńskiej

Od dnia 6 stycznia 2023 r. obowiązuje zmiana nazwy ulicy Granicznej w Woli Zaradzyńskiej na ul. Ks. Piotra Skargi. Uchwałą nr LVII/457/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 listopada 2022 r. nazwa ulicy Granicznej została zmieniona na ks. Piotra Skargi.
Przed zmianą w gminie funkcjonowały dwie ulice o tej samej nazwie: w Ksawerowie i w Woli Zaradzyńskiej, co mogło powodować pewne utrudnienia z identyfikacją adresu.
Ulica ks. Piotra Skargi w Woli Zaradzyńskiej znajduje się na przedłużeniu ulicy o tej samej nazwie w Pabianicach, natomiast ulica Graniczna w Ksawerowie znajduje się w północnej części Ksawerowa, pomiędzy ulicami Mały Skręt a Wspólną.

Mapa z ul. ks. Piotra Skargi w Woli Zaradzyńskiej.

Zdjęcie przedstawiające fragment ulicy z dwoma tabliczkami zawierającymi nazwy ulic - jedna przed zmianą, druga po zmianie.

ilość odwiedzin: - 186