logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dotacja na wymianę pieców

Realizujemy 5 edycję udzielania dotacji mieszkańcom Gminy Ksawerów, którzy dokonują wymiany pieców węglowych na:

  • kocioł gazowy,
  • kocioł olejowy,
  • urządzenie wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania budynku.

Dopłata do ceny zakupu pieca (wyłącznie ze środków Gminy Ksawerów) wynosi 50% poniesionych kosztów przeznaczonych wyłącznie na zakup fabrycznie nowego urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż:

  • 2500,00 zł brutto na zakup jednego urządzenia grzewczego dla domu jednorodzinnego lub dla poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym, posiadających indywidualne urządzenie grzewcze (jeden emitor);
  • 5000,00 zł brutto dla budynków wielolokalowych, posiadających zbiorcze urządzenie grzewcze.

Wymiana pieca może nastąpić po zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do otrzymania dofinansowania i po podpisaniu z Gminą Ksawerów umowy.

Warunkiem zakwalifikowania się do uzyskania dotacji jest położenie nieruchomości na terenie naszej gminy, zezłomowanie dotychczas używanego pieca, niezaleganie z opłatami na rzecz gminy oraz złożenie wniosku w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku realizacji wymiany źródła ogrzewania.

W roku 2023 na wskazany cel zarezerwowano w budżecie Gminy Ksawerów 75.000 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieca

Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieca.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 196