logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ulica Zachodnia, utwardzenie pobocza

Prace budowy utwardzonego pobocza w ulicy Zachodniej w ramach zadania pn.: „Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie” zostały zakończone i został dokonany odbiór końcowy. Dzięki utwardzeniu pobocza w rejonie Szkoły Podstawowej im. Henryka Jordana będzie można bezpiecznie zaparkować samochód i odprowadzić dzieci do szkoły.

Referat Infrastruktury

Chodnik z kostki betonowej, po lewej widoczny fragment ulicy. Ulica asfaltowa po obu stronach widoczne chodniki dla pieszych.

ilość odwiedzin: - 513