logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga! - Gęsta mgła

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia - Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo -  łódzkie powiat pabianicki
Ważność - od godz. 21:00 dnia 27.10.2022 do godz. 10:00 dnia 28.10.2022
Przebieg - Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 85%
Godzina i data wydania - godz. 11:49 dnia 27.10.2022
SMS - IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/pabianicki od 21:00/27.10 do 10:00/28.10.2022 widzialność lokalnie 50-200m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

ilość odwiedzin: - 498