logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga! Zmiana numerów rachunków bankowych urzędu - od 1 kwietnia 2023 r.

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że w związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy, od dnia 1 kwietnia 2023 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych, na które należy regulować podatki lokalne i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd w trakcie roku wyśle do podatników informacje o nowych rachunkach.       

Przypominamy o zbliżających się terminach zapłaty podatków lokalnych w 2023 r.:

  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – I rata płatna w terminie do dnia 15 marca 2023 r., a w przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (za pośrednictwem sołtysa wsi, kuriera lub poczty) później niż 14 dni przed terminem płatności - termin zapłaty raty podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wpłaty podatków dokonujemy na indywidualne numery rachunków bankowych - numer wskazany w decyzji ustalającej podatek ważny jest do 31 marca 2023 r. Wpłaty można dokonać u inkasenta sołectwa, w dowolnym banku, Urzędzie Pocztowym lub w punkcie kasowym na parterze budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h.

W przypadku, gdy na dany rok podatkowy:

  • roczna kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;
  • roczny podatek jest wyższy niż 100,00 zł – wpłaty za 2023 r. należy regulować w terminach: do dnia 15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września (III rata) i 15 listopada (IV rata) roku podatkowego;
  • roczny podatek jest niższy niż 10,00 zł – organ podatkowy nie wydaje i nie doręcza decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego (podatek nie będzie pobierany).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 15 lutego 2023 r. należy złożyć deklarację DT-1 na 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz uregulować podatek za I ratę.

Przypominamy również, że termin zapłaty za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada dnia 28 lutego 2023 r. (indywidualny numer rachunku bankowego ważny do 31 marca 2023 r.) Właściciele lokali w  budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, regulują opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do administratorów zapewniających obsługę danej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Referat Dochodów

ilość odwiedzin: - 224