logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ważne! Pamiętaj o obowiązku segregacji odpadów komunalnych

Urząd Gminy Ksawerów informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 6 września 2019 r. wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
 
Segregacja odpadów do tej pory dobrowolna, stała się obowiązkowym sposobem gromadzenia odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nową deklarację w której należy określić selektywny sposób zbierania odpadów. Dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, pok. 402, IV piętro. W przypadku niezłożenia nowej deklaracji, opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.
Uwaga! Nową deklarację składają tylko właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na właścicieli nieruchomości będzie nakładana podwyższona opłata, która wyniesie dwukrotność opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny. Masz pytania? Skontaktuj się telefonicznie: 42 213 80 50 w. 33

ilość odwiedzin: - 1515