logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Właścicielu dbaj o swoją nieruchomość!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przypomina, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomścią sa zobowiązani utrzymywać je w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
  • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,
  • usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,
  • usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, mając na uwadze ewentualne zagrożenie epidemiczne wynikające z niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego i porządkowego terenów mieszkaniowych przypomina o nałożonych obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ilość odwiedzin: - 551