logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek), o godzinie 15:00 w OSP w Woli Zaradzyńskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo – Społecznej.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.

2.Przedstawianie porządku obrad komisji.

3.Omówienie i zaopiniowanie uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Ksawerów w sprawie:

1)– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020 – 2027.

2)– zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2020 rok.

3)– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4)– skargi na działalność Wójta Gminy Ksawerów.

5)- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów;

6)- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7)- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, gminie Ksawerów, w rejonie ograniczonym ulicami: Mały Skręt, Pocztowa, Wschodnia, Łódzka.

4.Analiza zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów.

5.Ustalenie zasad wynajmu i użyczenia oraz odpłatności za wynajem infrastruktury sportowej i pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

ilość odwiedzin: - 903