logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wybory Sołtysa - Ksawerów Północ

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia  01 lipca 2022 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Ksawerów Północ zwołuje zebranie wiejskie wyborcze, które odbędzie się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 1, w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz.17:00.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa i  Rady Sołeckiej z pracy w kadencji.
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  2. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa;
  3. Przeprowadzenie głosowania tajnego;
  4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej.
  1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej;
  3. Przeprowadzenie głosowania tajnego;
  4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Informujemy, że w zebraniu wiejskim wyborczym mogą uczestniczyć mieszkańcy mający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

ilość odwiedzin: - 449