logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Trwają prace na ul. Towarowej i ul. Spółdzielczej

W drugiej połowie czerwca na ul. Towarowej została wykonana ława betonowa wraz z ułożeniem na niej krawężników. Dzięki temu prace zmierzają do wybudowania chodnika po str. Południowej. Postawiono obrzeże i wzmocniono podłoże chodnika. W najbliższym czasie zostanie ułożona kostka brukowa.

Trwa rozbudowa ul. Spółdzielczej. Na ponad 500 m odcinku zostanie zerwana stara nawierzchnia wraz z podbudową i zostanie położona na nowo. Powstanie też chodnik po stronie południowej i miejsca postojowe po str. północnej z płyt ażurowych. Zostaną też zmodernizowane wjazdy do posesji mieszkańców. Łączny koszt gminy to 1 124 451,90 zł. Za jakość wykonywanych prac odpowiedzialna jest firma ZRD Sp. z o.o. W czerwcu wykonawca przełożył słupy kolidujące z drogą, ustawił krawężniki i rozpoczął budowę miejsc postojowych wraz z wjazdami do posesji mieszkańców

Referat Infrastruktury

Prace remontowe na ulicy. Wyłożone krawężniki pod chodnik. Widok na jezdnię. Z lewej strony latarnie. Z prawej strony samochód budowy. Widok na jezdnię. Pobocze wyłożone pływami. W tle domy Widok na jezdnię

ilość odwiedzin: - 677