logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wybory sołtysa w kolejnym sołectwie - niespodzianki nie było

Mieszkańcy sołectwa Ksawerów - Północ wybrali w dniu wczorajszym swojego przedstawiciela na urząd sołtysa. Niespodzianki nie było, jedynym kandydatem była dotychczasowa sołtys - Urszula Górczyńska.

Skład rady sołeckiej uzupełnili: Zenon Nastarowicz, Barbara Dąbrowska, Tadeusz Cywiński, Izabela Bożek, Henryk Żytowiak, Aneta Górczyńska.

DSC06324.JPG

DSC06314.JPG

DSC06318.JPG
__________________________________________________

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa jakie reprezentuje. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Jakie kompetencje posiada sołtys?:

  • reprezentuje sołectwo na zewnątrz
  • zwołuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa
  • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa
  • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego
  • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
  • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.