logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP

I turę wyborów Prezydenta RP Gmina Ksawerów zakończyła z bardzo wysoką frekwencją - 70,59% (Polska 63,97%, województwo 65,57%, powiat 66,68%).

Frekwencja.png

W poszczególnych OKW frekwencja przedstawiła się w następujący sposób:

OKW Nr 1 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie - 66,18%

OKW Nr 2 - Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - 72,69%

OKW Nr 3 - Szkoła Podstawowa w Ksawerowie - 69,25%

OKW Nr 4 - Urząd Gminy Ksawerów - 72,52%

OKW Nr 5 - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej - 74,52%

OKW Nr 6 - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej  -72,22%

OKW Nr 7 - JOVIMED Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. z o. o. w Ksawerowie - 21,43%

 

Wyniki I tury wyborów Prezydydenta RP 2020.

wyniki.png

Protokoły wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne sa w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce WYBORY Prezydenta RP - 28 czerwca 2020.

ilość odwiedzin: - 1359