logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zbiórka gabarytów potrwa dłużej

Informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie terminy odbiorów odpadów gabarytowych mogą ulec wydłużeniu.

Przypominamy, że odbieramy:

 • meble
 • elementy stolarki, okna, drzwi, listwy, deski, płyty wiórowe
 • dywany i wykładziny
 • duże opakowania bez zawartości: skrzynki, wiadra, beczki
 • metale: rynny, blachy, rury, piece
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • urzadzenia zawierające freony: lodówki
 • baterie i akumulatory
 • odpady ulegające biodegradacji:powiązane gałęzie, listwy drewniane

Nie można wystawiać :

 • odpadów budowlanych i poremontowych
 • gruzu, kamieni
 • jarzeniówek, świetlówek
 • leków
 • odpadów niebezpiecznych oraz zawierajacych azbest(eternit)
 • części samochodowe
 • odpadów pochodzącychz działalności gospodarczej
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • opon
 • odpadów zielonych: liście, trawa, rozdrobione galęzie
gabaryty

ilość odwiedzin: - 226