logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XLIX Sesja Rady Powiatu Pabianickiego

W dniu 2 czerwca (czwartek) o godzinie 10:00 w "Sali Kominkowej" Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu Pabianickiego (sesja zdalna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

6. Infromacjia Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za rok 2021.

7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Pabianickiego za 2021.

8.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2021.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2021 rok.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata  2022-2027.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.

14. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.

15. Zamkniecie obrad XLIX Sesji RPP.

 

ilość odwiedzin: - 566