logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXXI Sesja Rady Gminy Ksawerów - nowe stawki za odpady uchwalone

25 listopada br. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Podczas sesji radni przegłosowali uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020-2027 oraz w sprawie zmian w tegorocznym budżecie. Podjęto także uchwały dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030, Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiary Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Pod głosowanie poddana została również bardzo ważna uchwała w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych. Rada Gminy jest ustawowo zobowiązana do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów realizacji zadania gminy związanego z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przypominamy, że roczny koszt wywozu odpadów w 2021 r. to 3.382.842,64zł (brutto) przy 7.144 osobach zgłoszonych do “opłaty śmieciowej”. Radni jednak ustalili, iż od stycznia 2021 stawka za wywóz odpadów komunalnych dla jednego mieszkańca będzie wynosiła 29 złotych za miesiąc. Teraz uchwała trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zadecyduje czy stawki pozostaną na ustalonym poziomie, czy będzie trzeba je podnieść.

Przedstawiciele Gminy i Radni Radni w Domu Kultury podczas sesji przemawiający Wójt Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 527