logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

Dziś o godzinie 12:00 odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów, podczas której Radni przegłosowali  między innymi uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2021-2025, uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021, uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na 2021 rok. 

Radni siedzący przy stole podczas sesji Rady Gminy

ilość odwiedzin: - 975