logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zakończenie prac na ulicy Łącznej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej, Akacjowej, Łącznej, Ogrodników w ramach zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ksawerów". W Nowej Gadce na ul. Łącznej zakończyły się prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz ułożono warstwy bitumiczne, związku z tym rozpoczęto procedurę związaną z odbiorem końcowym.

Referat Infrastruktury

Ulica z nowa nakładką asfaltową po lewej stronie w oddali widoczny budynek mieszkalny po prawej stronie drogi widoczne ogrodzenie. Ulica z nową nakładką asfaltową. Po lewej stronie widoczne drzewa  po prawej stronie widoczne ogrodzenia i domy. Europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich europa inwestująca w obszary wiejskie.

ilość odwiedzin: - 105