logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zakończono izolację fundamentów

Pod koniec sierpnia zakończyła się przebudowa Szkoły Podstawowej w Ksawerowie polegająca na wykonaniu izolacji fundamentów. Dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

Referat Infrastruktury

Widok na budynek szkoły. Wokół budynku widoczna świeża ziemia po pracach związanych z izolacją fundamentów Teren wokół szkoły uprzątnięty po izolacji fundamentów

ilość odwiedzin: - 500