logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zaproszenie na spotkanie absolwentów z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Na białym tle szkic budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Nas szkicem informacja o 100-leciu szkoły. Poniżej napis "Zaproszenie"

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, której organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, świętuje jubileusz 100-lecia istnienia. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej już dziś serdecznie zapraszają Absolwentów szkoły na uroczysty finał obchodów 100-lecia szkoły, który odbędzie się 12 i 13 maja 2023 roku,  kiedy to pod patronatem Pana Adama Topolskiego - Wójta Gminy Ksawerów odbędą się oficjalne uroczystości, podczas których organizatorzy gwarantują niezapomniany "powrót do przeszłości". Zaplanowano m.in. zwiedzanie wystawy "Szkoła z dawnych lat", piknik z wieloma atrakcjami oraz spotkanie Absolwentów z byłymi i obecnymi pracownikami szkoły.

Absolwentów, którzy chcieliby uczestniczyć w obchodach prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do 1 kwietnia 2023 r. (sekretariat szkoły: nr tel. 42 213 73 46 / nr tel. 531 135 809)

Organizatorzy proszą także absolwentów, byłych pracowników szkoły o udostępnianie swoich zdjęć z okresu uczęszczania do szkoły (pracy w szkole) wraz ze zdjęciami z chwili obecnej z dopiskiem zawierającym imię i nazwisko oraz rok ukończenia szkoły (zakończenia pracy w szkole).  Wszystkich łącznie z  rodzicami byłych uczniów, sympatyków szkoły oraz mieszkańców Gminy Ksawerów proszą natomiast o udostępnianie fotografii i pamiątek związanych ze Szkołą Podstawową w Woli Zaradzyńskiej oraz nadsyłanie spisanych anegdotek, wspomnień, życzeń na adres e-mail: 100leciespwola(at)gmail.com , za pomocą mediów społecznościowych na koncie Facebooka: SPWola  lub dostarczanie ich pocztą tradycyjną bądź osobiście do sekretariatu szkoły.

ilość odwiedzin: - 152