logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zawiadomienie - zebranie wiejskie Sołectwa Ksawerów-Południe

Wójt Gminy Ksawerów zwołuje na dzień 24 października 2022 r., na godz. 17.00 zebranie wiejskie Sołectwa Ksawerów-Południe w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ksawerów-Południe.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości powiadomienia mieszkańców Sołectwa o zebraniu wiejskim.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję.
 5. Ustalenie ilości członków rady sołeckiej.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa sołectwa Ksawerów – Południe:
  1. zgłoszenie kandydatur na Sołtysa;
  2. przeprowadzenie głosowania;
  3. ogłoszenie wyników wyborów.
 8. Wybór Rady Sołeckiej sołectwa Ksawerów – Południe:
  1. zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;
  2. przeprowadzenie głosowania;
  3. ogłoszenie wyników wyborów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na jego obszarze, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach  do organów gminy.

ilość odwiedzin: - 569