logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zbiórka na nowy sztandar dla SP w Woli Zaradzyńskiej

W tle zdjęcie szkoły. Treść przytoczona poniżej

Szanowni Państwo
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej wystąpiła z inicjatywą zakupu sztandaru szkoły. W dniach 12 i 13 maja 2023 roku będziemy obchodzić 100-lecie naszej szkoły. Z tej okazji chcielibyśmy zaangażować całą społeczność lokalną w pomoc przy pozyskaniu funduszy na zakup sztandaru.
Nowy sztandar zaprezentujemy podczas uroczystych obchodów. Sztandar to jeden z najważniejszych symboli szkolnych. Towarzyszy nam podczas uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych. Uczniowie uczą się patriotyzmu i poszanowania tradycji.
Mamy nadzieję, że Państwo pozostaniecie otwarci na naszą prośbę. Lista darczyńców zostanie umieszczona w Księdze Pamiątkowej Obchodów 100-lecia szkoły.
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców: 84 8788 0009 0000 1599 2010 0001 z dopiskiem „Sztandar”.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Karolina Firaś

ilość odwiedzin: - 594