logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zebrania wiejskie wyborcze

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 czerwca 2022 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Ksawerów-Wschód zwołuje się zebranie wiejskie wyborcze, które odbędzie się w OSP w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Hubala 51 w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz.17:00.

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Wola Zaradzyńska zwołuje się zebranie wiejskie wyborcze, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Hubala 55 w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz.17:00.

Proponowany porządek  zebrań:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z pracy w kadencji.
 4. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Sołeckiej.
 • Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 • Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 • Przeprowadzenie głosowania tajnego;
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 • Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 • Przeprowadzenie głosowania tajnego;
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Informujemy, że w zebraniu wiejskim wyborczym mogą uczestniczyć mieszkańcy mający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

ilość odwiedzin: - 676