logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Bezpłatne szkolenia on-line z zakresu pszczelarstwa

Rusza projekt "Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line" mające na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu jest:

  • pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;
  • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
  • powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebości już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
  • zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Więcej dostępnych informacji o programie uzyskasz tutaj.

ilość odwiedzin: - 332