logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zmiany w organizacji ruchu

fundusze_tramwaj.jpg

 

PROGREG InfraCity Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz konsorcjum: PROGREG InfraCity Sp. z o. o.  (Lider) WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k (Partner), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o. (Partner), niniejszym informuje, iż od dnia 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) w związku z zakończonymi pracami otwarty zostanie łuk DW482 oraz skrzyżowanie z ul. Bema. Jedocześnie w wyniku konieczności prowadzonych dalszych etapów prac, zamknięty zostanie odcinek ul. Łódzkiej - łącznik pomiędzy ul. Łaską (DW482) a  ul. Łódzką w Ksawerowie.

Wygrodzony zostanie fragment torowiska tramwajowego zaznaczony na załączonym rysunku. Na obszarze wprowadzanych zmian będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Nowa organizacja ruchu odbywa się zgodniez planem sytuacyjnym.

ilość odwiedzin: - 694