logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN WRAZ Z WDROŻENIEM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ

ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN WRAZ Z WDROŻENIEM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ W GMINIE KSAWERÓW

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0263/17-00 Projektu pn.: „Rozbudowa sieci wod-kan wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów” w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dokument do pobrania: Rozbudowa sieci WOD-KAN 2014-2018 (PDF 133KB)

 

Poniżej treść dokumentu: