logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

__________________

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

Zgłaszanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego możliwe jest w szczególności poprzez: 

  •  specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  •  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci