logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

flaga i godło Polski

 

W dniu 28.02.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Ksawerów
a Wojewodą Łódzkim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Na realizację ww. Programu w 2023 r. Gmina Ksawerów otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 35700,00 zł.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie jako realizatora Programu na terenie Gminy Ksawerów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wpłynęło łącznie 5 kart zgłoszeniowych. Do udziału w Programie zostało zakwalifikowanych dwóch uczestników, zgodnie z wnioskiem, którzy będą mieli świadczone nieodpłatne usługi asystencji od dnia
1 marca 2023 r. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ksawerowie do dnia 31.12.2023 r.

Cała treść Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna jest na stronie internetowej.

 

GOPS

ilość odwiedzin: - 87