logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Gmina nie zwalnia tempa!

W Referacie Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Ksawerów prace idą pełną parą. Aktualnie ogłoszonych jest 10 postępowań przetargowych.
W najbliższym czasie wyłonieni zostaną Wykonawcy na modernizację dachu i utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie, wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych oraz przebudowę ul. Żytniej (dla tej ostatniej inwestycji pozyskaliśmy ponad 1,5 mln zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Podpisano umowy na dostawę kruszywa drogowego oraz zamiatanie ulic na terenie naszej gminy.

Ponadto trwa procedura przetargowa dla poniższych zadań:

  1. Zakup ciągnika
  2. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej (dla tej inwestycji gmina pozyskała ponad 8 mln zł. z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych) 
  3. Remont ul. Cichej i ul.Prześwit
  4. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Świerkowej
  5. Wykonanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych wystąpił również z wnioskami o udzielenie dofinansowania na:

  • remont ul. Cichej i ul.Prześwit w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  • modernizację i wyposażenie gminnych obiektów sportowych (w tym m.in. remont parkietu i dachu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ksawerowie),
  • w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”,
  • utworzenie ekopracowni w SP w Woli Zaradzyńskiej, w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Ponadto w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, złożone zostaną wnioski m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie elewacji Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, będziemy się ubiegali o środki finansowe na przebudowę dróg dla pieszych (chodników).

ilość odwiedzin: - 182